top of page

Nytårsforsæt 2020

Dine løfter over for dig selv lige nu har måske større betydning, end du tror

Det er blevet den tid på året, hvor mange overvejer deres nytårsforsæt. Hvad skal fokus være for det kommende år? Hvor kan vi forbedre os? Hvad ønsker vi os? I den seneste udgave af Horoskopbladet Stjernerne (Stenbukken, januar 2020) skriver jeg om hvorfor vi generelt set har gode forudsætninger i år for at fremsætte nytårsforsæt - samtidig med, at 2020 varsler overraskelser og nytårsforsættene derfor må justeres. Men hvad vil vores nytårforsæt handle om?


Tag ansvar for dig selv

Solen er hvert år i Stenbukkens tegn, når vi (eventuelt) overvejer vores nytårsforsæt. Det er der ikke noget nyt i - og det passer Stenbukken fint, at sætte klare mål og være parat til (i hvert fald til at starte med...) at bestige de bjerge, der skal bestiges. Men i år er halvdelen af planeterne og den sydlige måneknude i Stenbukken! Selv jeg overvejer at fremsætte et nytårsforsæt - og jeg er Vandbærer, så jeg gider ellers ikke den slags mainstream traditioner, der normalt ikke fører til den store forandring ;-P

Men efter flere år, hvor vi gradvist har frigjort os fra det, vi engang var, står vi nu over for en helt ny tid. En tid, som bliver defineret af dig og mig. Af de beslutninger, som vi - alle og en - træffer. Både for os selv og dermed også for samfundet omkring os. Jeg tror på, at "domino-effekten" er det, der kommer til at diktere hvordan vores lokalsamfund, nationer og Verden som helhed kommer til at udvikle sig. Derfor er de beslutninger, du træffer vigtige.


Saturn-Pluto konjunktionen, som er aktiv allerede og lang tid fremover, men som kulminerer d. 12. januar 2020 handler dybest set om, at der er en transformation i gang. De personer og de lande, der især påvirkes, er dem, der har planeter mv. omkring 19-25° Stenbukken, Krebsen, Vædderen eller Vægten, men andre vil også opleve effekterne. Om vi så at sige vil 'vælte' eller træde ind i vores power, æfhænger af hvordan vi reagerer på forandringerne.


Vær forberedt - fremsæt et godt nytårsforsæt

Selvom vi kan føle os på usikker grund og føle, at jorden brænder under os, er det ikke ensbetydende med, at vi ikke er på rette vej. Men måske er der noget, vi stadig ikke har accepteret? Noget, vi bør slippe helt og holdent, fx en vane, som ikke længere tjener os eller en relation, der ikke er sund? Noget i dit liv vil blive transformeret eller måske blive revet væk - vel at mærke hvis du ikke giver slip af dig selv.


Nedenfor er nogle få (ikke udtømmende!) stikord, som du kan bruge til inspiration hvis du ønsker at fremsætte nytårsforsæt. De er generelle, men målrettet de enkelte tegn (se efter dit soltegn/ stjernetegn og din ascendant). Vær opmærksom på, at det kræver en personlig session at komme i dybden med hvad denne tid handler om for dig personligt


Vædderen (eller Stenbukken i 10. hus) - forandringer sker på karrierefronten, fx din titel eller ændret status. For at du kan opnå de ønskede forandringer, handler det om, at du skal lære at træffe beslutninger på nye måder. Være knap så kontrollerende og rationel og lytte mere til dine følelser.


Tyren (eller Stenbukken i 9. hus) - ændringer ift. livanskuelse, hvad du tror på. Du lærer nyt. Du lærer at tro på dig selv på en ny måde og kan i det hele taget ændre det, du tror på hvis du mærker efter, hvad dine følelser fortæller dig.


Tvillingen (eller Stenbukken i 8. hus) - du har muligheden for at lære at stole på dig selv på en ny måde. At lære om tillid. Lytter du til dine følelser? Lever du ud af frygt eller kærlighed?


Krebsen (eller Stenbukken i 7. hus) - ændringer ift. hvordan du behandler dig selv. Du skal lære ikke kun at tage dig af andre, men først og fremmest af dig selv. Sæt passende grænser.


Løven (eller Stenbukken i 6. hus) - omstændigheder i hverdagen er under forandring. Rutiner, job, nærmiljø osv. Lev livet i nuet - og skru op for din (indre) standard). Hvordan ønsker du, at nuet skal være og føles?


Jomfruen (eller Stenbukken i 5. hus) - du lærer at elske dig selv på en ny måde. Det handler om, at være mindre selvkritisk og mere kærlig over for dig selv. Slip det indre barn løs og elsk dig selv som du vil elskes af andre!


Vægten (eller Stenbukken i 4. hus) - du ændrer din tilgang til dit følelsesliv. Du har måske haft en tendens til ikke at tillade dig selv at føle det, du gør. Tiden er inde til at stå inde for dine følelser. Det vil ændre dit kærlighedsliv.


Skorpionen (eller Stenbukken i 3. hus) - du ændrer den måde, du taler til dig selv. Dit perspektiv på virkeligheden har brug for en opgradering. Ser du fx dig selv som et offer eller lignende, så prøv at se tingene fra et nyt perspektiv.


Skytten (eller Stenbukken i 2. hus) - du ændrer dit blik på hvad, der giver dig selvværd. Frem for at måle dig selv på ydre mål og status, bør dit selvværd basere sig på dit indre. Hvad har egentlig værdi for dig?


Stenbukken (eller Stenbukkeascendant) - din adfærd og reaktioner ændrer sig. Det er den, du er indeni og hvordan du behandler dig selv, der er under forandring. Vær mindre hård over for dig selv og reager i stedet med selvomsorg.


Vandbæreren (eller Stenbukken i 12. hus) - du kan ikke længere løbe fra din frygt og ubevidste mønstre. Se frygten i øjnene, og du vil finde ud af, at ikke bare din tilgang, men også frygten i sig selv ændrer sig.


Fisken (eller Stenbukken i 11. hus) - din identitet i gruppen/ samfundet/ Verden ændrer sig. Hvor og med hvem hører du til? Og hvordan vil du agere offentligt? Det kan være i en bestemt offentlig rolle eller blot i lokalsamfundet, i en faggruppe eller lignende.


Uanset dit tegn og hvilke planeter i dit horoskop, der er aktiveret i øjeblikket, står vi over for forandringer, der fordrer nye attituder og nye måder at drage omsorg for os selv og andre. Så glem ydre mål, der handler om status, succes eller den perfekte krop. Det skal nok komme af sig selv - eller, i hvert fald accepten af noget andet - når du har fokus på hvordan du har det indeni.


Så når du (måske) fremsætter dit nytårsforsæt for 2020, så lad det handle om at ændre din attitude over for dig selv. Mere kærlighed - mindre frygt. Mere tillid - mindre kontrol.
0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentarios


bottom of page