top of page

Min tilgang til astrologi 

press to zoom
press to zoom
press to zoom

ASTROLOGIEN AFSPEJLER MULIGHEDER - IKKE VALG

Dit fødselshoroskop er et øjebliksbillede af planeternes placering på det tidspunkt, du blev født.

"som foroven, således også forneden".

Man kunne sige, at dit fødselshoroskop viser "hvem du er". Men dit horoskop viser hvilke kort, du har på hånden - ikke hvordan du spiller dem. Derfor beskriver horoskopet i højere grad mulige livstemaer,  livsveje, relationsmønstre, udfordringer og styrker. Det er et kort over muligheder – ikke et endegyldigt svar på, hvilke valg du vil træffe i dit liv.

Med andre ord definerer astrologien ikke din skæbne. Det gør du!

Dit liv er ikke forudbestemt af, hvad der "står skrevet i stjernerne". På samme måde er dit liv ikke defineret af dine tidligere livserfaringer. Det, der definerer dig, er til enhver tid de valg, du træffer.

Jeg tror på, at vi alle har noget, vi skal lære og udfordringer, vi skal overvinde. Dine erfaringer er blot trædesten på denne rejse - og dit fødselshoroskop fungerer som en guide, der anviser forskellige muligheder. Du kan vælge at følge de råd, som dit horoskop giver dig, eller lade være. Det er op til dig. Uanset hvordan du lever dit liv, udtrykker du på en eller anden måde dit fødselshoroskop. Men den måde, du lever dit liv på, er dit valg.

STYRKEN VED BEVIDSTHED

Jeg betragter astrologi som et redskab til at gøre det ubevidste bevidst. Astrologi kan afsløre ubevidste adfærdsmønstre – eller bekræfte visse træk, evner eller livsveje, som vi har undertrykt eller ikke fuldt ud anerkendt.

Med bevidsthed kan du ganske enkelt træffe bedre valg i dit liv.

Dit fødselshoroskop kan afsløre meget om din personlighed, potentialer og udfordringer.

Alligevel er formålet med astrologi ikke at reducere dig til en bestemt forestilling om "hvem du er." Dit horoskop er en bred ramme, inden for hvilken din personlighed og dit liv udfolder sig.

Horoskopet siger meget om karakteren af ​​de udfordringer, du møder gennem livet – og din evne til at håndtere dem. Alligevel er det i sidste ende dine bevidste (og ubevidste) valg, der er afgørend