top of page

Min tilgang til astrologi 

ASTROLOGIEN AFSPEJLER MULIGHEDER - IKKE VALG

Dit fødselshoroskop er et øjebliksbillede af planeternes placering på det tidspunkt, du blev født.

"som foroven, således også forneden".

Man kunne sige, at dit fødselshoroskop viser "hvem du er". Men dit horoskop viser hvilke kort, du har på hånden - ikke hvordan du spiller dem. Derfor beskriver horoskopet i højere grad mulige livstemaer,  livsveje, relationsmønstre, udfordringer og styrker. Det er et kort over muligheder – ikke et endegyldigt svar på, hvilke valg du vil træffe i dit liv.

Med andre ord definerer astrologien ikke din skæbne. Det gør du!

Dit liv er ikke forudbestemt af, hvad der "står skrevet i stjernerne". På samme måde er dit liv ikke defineret af dine tidligere livserfaringer. Det, der definerer dig, er til enhver tid de valg, du træffer.

Jeg tror på, at vi alle har noget, vi skal lære og udfordringer, vi skal overvinde. Dine erfaringer er blot trædesten på denne rejse - og dit fødselshoroskop fungerer som en guide, der anviser forskellige muligheder. Du kan vælge at følge de råd, som dit horoskop giver dig, eller lade være. Det er op til dig. Uanset hvordan du lever dit liv, udtrykker du på en eller anden måde dit fødselshoroskop. Men den måde, du lever dit liv på, er dit valg.

STYRKEN VED BEVIDSTHED

Jeg betragter astrologi som et redskab til at gøre det ubevidste bevidst. Astrologi kan afsløre ubevidste adfærdsmønstre – eller bekræfte visse træk, evner eller livsveje, som vi har undertrykt eller ikke fuldt ud anerkendt.

Med bevidsthed kan du ganske enkelt træffe bedre valg i dit liv.

Dit fødselshoroskop kan afsløre meget om din personlighed, potentialer og udfordringer.

Alligevel er formålet med astrologi ikke at reducere dig til en bestemt forestilling om "hvem du er." Dit horoskop er en bred ramme, inden for hvilken din personlighed og dit liv udfolder sig.

Horoskopet siger meget om karakteren af ​​de udfordringer, du møder gennem livet – og din evne til at håndtere dem. Alligevel er det i sidste ende dine bevidste (og ubevidste) valg, der er afgørende.

Du har din frie vilje - men for virkelig at kunne give din vilje frit til kende, vil jeg hævde, at det kræver bevidste valg.

PERSONLIG UDVIKLING

Så uanset hvad du gør, siger, tænker eller føler, udtrykker du dit fødselshoroskop...

HVORDAN du udtrykker det, er et spørgsmål om bevidsthed, personlig udvikling - og ikke mindst karakteren af ​​de udfordringer, du står i.

Astrologien viser også, HVORNÅR i dit liv bestemte udfordringer eller muligheder udløses. Det progressive horoskop viser timingen såvel som mulige gode og mindre gode måder at imødekomme dem. Igen, astrologien er en guide, ikke din skæbne.

Den bevidsthed, som astrologi kan give, kan bibringe empowerment. Det gør dig bevidst om alt, hvad du rummer, og hvad du virkelig har brug for for at være lykkelig. Det kan også hjælpe dig med at slippe mønstre, der holder dig fast i noget, der ikke fungerer.

Med andre ord kan astrologi hjælpe dig med at skabe den forandring, du har brug for, for at leve et liv, du elsker.

KUNSTEN AT STILLE SPØRGSMÅL

Når jeg ser på et fødselshoroskop, søger jeg svar på spørgsmål som:

Hvorfor er du hvor du er i dit liv?

Hvad er dine unikke evner, og hvordan kan du bedst udtrykke dem?

Hvordan kan du udvikle dig og blive den bedste udgave af dig selv?

Det kan også være, du selv har spørgsmål som:

Hvad er årsagerne til min stress/ depression?

Hvorfor er min økonomi dårlig, selvom jeg har en god løn?

Hvorfor er jeg ikke glad for mit job på trods af min succes og anerkendelse? eller

Hvorfor bliver jeg ved med at tiltrække voldelige eller utilgængelige partnere?

Du rummer dybest set selv svarene på disse spørgsmål. Jeg betragter alene mig selv som en 'disruptor', der påpeger de ting, som jeg anser som vigtige - og som en vejleder, der kan pege på forskellige muligheder alt efter hvad det handler om.

For mig handler astrologi om at udvikle det højeste udtryk af de egenskaber, du allerede indeholder. Alt, hvad du har brug for i livet, er allerede tilgængeligt for dig, når du er klar til det.

Lær mere

Er du interesseret i at vide mere om astrologi eller at booke en session hos mig, så tøv ikke med at kontakte mig. Du kan også gå direkte til online booking.

bottom of page