press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Min tilgang til astrologi 

Astrologien viser hvilke kort, du har på hånden - men det er dig, der spiller dem!

Astrologien definerer ikke din skæbne. Dit liv er ikke forudbestemt fordi det "står i stjernerne". I hvert fald ikke hvis du spørger mig. Jeg tror ikke på, at dit liv kan reduceres til, at du ser magtesløst til, mens udefrakommende kræfter skubber dig i en forudbestemt retning.

 

Du har fra fødslen ganske vist "anlæg" for visse personlighedstræk, evner og oplevelser frem for andre. Dit horoskop kan fx fortælle, om du er til eventyr og fart over feltet eller foretrækker tryghed og stabilitet - eller om du har gode forudsætninger for at blive en yndefuld balletdanser, en dygtig snedker eller vært på et talkshow.  Dit horoskopet kan også sige en masse om karakteren af de udfordringer, du møder gennem livet og dine evner til at håndtere dem. Og så kan vi jo ikke komme udenom, at astrologien også i nogen grad kan sige noget om timingen af begivenheder og personlige udviklingsprocesser.

Du lever dit horoskop

du er med andre ord født med en vis grad af noget forudbestemt. Dit horoskop. Uanset hvad du gør, siger, tænker eller føler, er du i færd med at "udleve dit horoskop"! Men formålet med astrologien er ikke at fastlåse dig i en bestemt opfattelse af, at "sådan er du". Dit horoskop repræsenterer den ramme, din personlighed og dit liv udfolder sig inden for. Du har din frie vilje.   

Efter min overbevisning, findes der ikke "gode" og "dårlige" horoskoper. Jeg vil faktisk gå så vidt, at jeg ikke mener, at der er gode eller dårlige planetkombinationer (aspekter) eller placeringer i tegn. Traditionelt set er visse planeter og kombinationer forbundet med dårligdom og uheld, mens andre er forbundet med held og overflod. Der kan ganske vist også være kæmpemæssig forskel på hvilke udfordringer og muligheder, de kan bringe med sig. Visse kombinationer kan også i højere grad end andre fastlåse os i destruktive mønstre.  MEN - og det er et væsentligt men - alle planeter, tegn og aspekter kan komme til udtryk på forskellige måder. De har så at sige "højere" og "lavere" udtryk. Samme aspekt kan være din største styrke eller din største svaghed. Det handler om hvordan du bruger det. Dit horoskop repræsenterer derfor en udviklingsproces. Hvor du er i din proces, afhænger blandt andet af de udfordringer, du har oplevet i dit liv indtil nu - og i ikke mindst hvordan du har responderet på dem. Bevidst - og ubevidst.

Bevidstgør det ubevidste

Jeg anser først og fremmest astrologi som et redskab til at gøre det ubevidste bevidst. Hvorfor har du en tendens til stress eller depression? Hvordan kan din økonomi være dårlig, uanset hvilket job du har? hvorfor er du ikke tilfreds med dit job til trods for din succes og anerkendelse? Hvorfor kan du ikke holde på en partner? Eller hvorfor bliver du ved med at tiltrække voldelige eller utilgængelige partnere? Med astrologien som redskab kan du aktivt vælge (okay -  bestræbe dig på at vælge) det højeste udtryk af de egenskaber, du i forvejen rummer. Den kan hjælpe dig til at frigøre dig fra mønstre, der fastholder dig i noget, der ikke fungerer. Være nøglen til, at du selv kan skabe forandringer og det liv, du drømmer om.  

For mig er et horoskop ikke en statisk beskrivelse af, hvem du er. Jeg bruger astrologien til at besvare spørgsmål som: Hvorfor er du, hvor du er? Hvilke særlige evner har du og hvordan kan du bruge dem? Hvordan kan du udvikle dig og blive den bedste version af dig?   

Astrologi-laboratoriet

AstroLab er, som navnet antyder, tænkt som et "astrologi-laboratorium". Et laboratorium, hvor det handler om det, du i forvejen rummer, men hvor bevidstgørelse og indsigter kan puste nyt liv i dine drømme. Navnet indeholder desuden et ordspil, idet en astrolab (også kaldet et astrolabium) er et instrument, som astronomer førhen - helt tilbage til 600-tallet - brugte til at måle stjernernes placering. AstroLab navigerer efter "stjernerne".  

Det er ikke min opgave som astrolog, at fortælle dig hvem du er og hvilke valg du bør træffe. Jeg tager udgangspunkt i din situation og dine ønsker, og sammen kan vi

udforske mulige veje til at opnå det, du gerne vil. Astrologien viser mig hvilke kort, du har på hånden, men ikke hvordan du vælger at bruge dem. Er der mon et kort, du helt har overset? Har du stirret dig blind på ét og mistet troen på, at de øvrige vil bringe dig videre? Eller er du i tvivl om du skal spille det sikre kort eller satse på jackpot? 

DU bestemmer over din fremtid 

Fønix fuglen i AstroLabs logo repræsenterer genfødsel; at rejse sig på ny. Ifølge myten brændte Fønixen sig selv i sin rede, hvorefter den genopstod af sin egen aske og rejste sig højt på himlen. Lidt dramatisk måske, men jeg synes, at det er et stærkt budskab, der harmonerer med det, AstroLab står for. Livet er ikke altid let, men din fortid definerer ikke hvem, du er og din fremtid er ikke fastlagt på forhånd. Du kan bruge dine erfaringer og drømme som drivkraft til at skabe et liv, du elsker.