AstroBasics

Denne side er for dig, der er helt nybegynder og gerne vil vide mere om hvad astrologi er for en størrelse.

Zodiac figur
Ror

Hvad er et horoskop?

Et horoskop er et "kort" over hvordan planeterne i vores solsystem står på et givent tidspunkt. Dit fødselshoroskop viser derfor planeternes placering præcis da du blev født - set fra din fødeby. Man kan dog lave horoskoper for hvad som helst, så længe man kender fødsels- eller starttidspunktet. For eksempel kan man også opstille horoskoper for begivenheder, relationer/ parforhold, virksomheder, nationer - eller for den sags skyld dit kæledyr.

Ascendanten - roret i dit skib

Kender du din ascendant? Ascendanten afhænger af det præcise tidspunkt og sted for fødslen og er betegnelsen for det "opstigende tegn", dvs. det punkt i vores solsystem, der står stik øst i det præcise fødselsøjeblik. 

Ascendanten er, ligesom solen, helt central i forhold til at kunne læse et horoskop.

maarten-verstraete-yoK3oL2Lypo-unsplash.

Astronomi vs. Astrologi - et spørgsmål om perspektiv

Traditionelt blev astronomi og astrologi betragtet som to sider af samme mønt. Astronomer var astrologer og astrologer astronomer. I oplysningstiden blev astronomi og astrologi dog i stigende grad betragtet som to separate discipliner, og fra 1700-tallet var de fuldstændig adskilt.
Selvom astronomi og astrologi har fælles rødder, er der en væsentlig forskel: Det er et spørgsmål om perspektiv.

 
Zodiac figur

Hvad er et horoskop?

Et horoskop er et "kort" over hvordan planeterne i vores solsystem står på et givent tidspunkt. Dit fødselshoroskop viser derfor planeternes placering præcis da du blev født - set fra din fødeby. Man kan dog lave horoskoper for hvad som helst, så længe man kender fødsels- eller starttidspunktet. For eksempel kan man også opstille horoskoper for begivenheder, relationer/ parforhold, virksomheder, nationer - eller for den sags skyld dit kæledyr.

Et horoskop består af en cirkel (360°), der er bygget op omkring 4 komponenter: Tegn, huse, planeter og aspekter.

 

Cirklen er fordelt på 12 TEGN, der hver især består af 30°. I dit horoskop danner din fødeby sammen med fødselstidspunktet grundlag for beregning af din ascendant (starten på dit 1. hus) og de 12 HUSE. 

PLANETERNE (samt evt. asteroider, fixstjerner, måneknuder mv.) fordeler sig i cirklen, i forskellige tegn og huse, afhængigt af fødselstidspunktet. Det skyldes, at planeterne er i konstant bevægelse og dit horoskop er et "øjebliksbillede".

 

Den sidste og fjerde komponent i horoskopet er ASPEKTERNE mellem planeterne og akserne (Akserne er den vandrette linje, der markerer 1./7. hus og den mere vertikale linje, der markerer 4./10. hus). Aspekterne vises typisk som streger i forskellige farver og viser udvalgte vinkelafstande mellem planeterne. 

Før i tiden skulle et horoskop beregnes og tegnes op i hånden. Det krævede opslagsværker over planeternes positioner og ændring i husenes placering i tegnene. Det var en kompleks opgave at beregne og opstille et horoskop. I dag har vi computere til at gøre arbejdet for os, og der findes en del hjemmesider, hvor du kan få beregnet og tegnet dit horoskop helt gratis.

Du kan fx indtaste dine data og få beregnet dit horoskop her.

Beregning af horoskopet er én ting - tolkningen er noget ganske andet. Pas på med at falde for computergenererede astrologirapporter, som af gode grunde ikke kan forholde sig den helhed, et horoskop er, men blot løsrevne, standardiserede udsagn. En session hos en professionel astrolog er en helt anden sag, så giv dig selv den gave at prøve - eller lær at tyde helheden selv. 

Her viser jeg i en YouTube video hvordan et horoskop er bygget op. Her kan du se hvordan tegnene, planeterne se ud og hvordan du fx kan se om en planet er i 7. eller 8. hus.

 

Her viser jeg hvordan du gratis kan slå dit horoskop op på astro.com og giver lidt hjælp til hvordan du skal læse symbolerne (obs! For NYBEGYNDERE)    

 

Ascendanten - roret i dit skib

De fleste kender deres stjernetegn; det tegn, solen stod i ved fødslen. Og langt de fleste kender også som minimum nogle af de mest gængse (og nogle gange noget fordømmende) beskrivelser af de forskellige tegn. "Nåh, du er skorpion? Uha, så må du være den jaloux type" eller "Tyr? ja, de er jo stædige." Vandbæreren (også kaldet vandmanden) bryder sig ikke om at blive sat i bås - men er de ikke også en smule mærkelige, eller vil de bare gerne gøre tingene på deres egen måde? Der kan være sandhed i de fastlåste "persontyper", men virkeligheden er noget mere kompliceret. Et stjernetegn har mange nuancer og udtryk. Og ikke nok med  det, du er ikke kun dit stjernetegn! Et horoskop rummer faktisk alle 12 tegn, dog viser planeter og aspekter hvordan og i hvilke grad, de udspiller sig. 

Et horoskop rummer mange elementer og kan hurtigt blive for komplekst. Men kender du dit soltegn (stjernetegn), din ascendant og dit månetegn, er du allerede nået et stykke vej.


Men kender du overhovedet din ascendant? Ascendanten afhænger af det præcise tidspunkt og sted for fødslen og er betegnelsen for det "opstigende tegn", dvs. det punkt i vores solsystem, der står stik øst i det præcise fødselsøjeblik. Den østlige horisont ændrer sig naturligvis, alt efter hvor på jorden, du befinder dig. Det er forklaringen på hvorfor det er vigtigt at kende fødselstidspunktet. Men som bekendt drejer jorden også en hel gang rundt om sig selv på ét døgn - mens stjernetegnene (ekliptika) bliver, hvor de er! Det betyder, at ascendanten bevæger sig gennem alle tegn på et døgn.

Ascendanten er din person udadtil og er andres førstehåndsindtryk af dig. Det er vores "udtryk" og stil, den måde vi fører os frem, vores mimik og gestikulation. Ascendanten kommer til udtryk i mødet med omverdenen. Hvis dit soltegn og din ascendant er meget forskellige, er det derfor ikke ualmindeligt, at personer, der ikke kender dig så godt, først og fremmest ser din ascendant. Ascendanten er dog mere end din "facade". Den siger meget om hvordan du navigerer gennem livet og hvilket "filter" du ser verden igennem. Den planet, der hersker over dit ascendant-tegn siger endvidere noget om hvilken type af aktiviteter, du udvikler dig igennem.

Ascendanten er, ligesom solen, helt central i forhold til at kunne læse et horoskop. Hvis du kender dit eksakte fødselstidspunkt og -sted, kan du nemt beregne den på nettet - du kan fx google "beregn ascendant", eller bruge www.astro.com, hvor du både kan se og gemme dit horoskop og få flere basis informationer helt gratis.


 

Astronomi vs. Astrologi

Traditionelt blev astronomi og astrologi betragtet som to sider af samme mønt. Astronomer var astrologer og astrologer astronomer. I oplysningstiden blev astronomi og astrologi dog i stigende grad betragtet som to separate discipliner, og fra 1700-tallet var de fuldstændig adskilt.


Selvom astronomi og astrologi har fælles rødder, er der en væsentlig forskel på astronomi og astrologi i dag. Astronomi er studiet af universet og dets indhold uden for jordens atmosfære. Astronomer undersøger himmellegemers bevægelser og egenskaber. Astrologien bygger så at sige oven på astronomien, men adskiller sig samtidig herfra. Astrologien beskæftiger sig med hvordan himmellegemernes bevægelser og egenskaber påvirker mennesker og begivenheder på jorden. Astronomien er kvantitativ og astrologien er kvalitativ, da den bygger på en individuelt fortolkning af den indflydelse, himmellegemerne har.


Astronomer og astrologer kigger principielt på de samme objekter, men med vidt forskellige formål og ud fra forskellige perspektiver. Til forskel fra astronomien, er (den vestlige) astrologis udgangspunkt geocentrisk, hvilket betyder, at solens og planeternes placering i tegn ses fra jorden. Faktisk lige præcis fra hvor du befinder dig på jorden. Det er med andre ord ikke ligegyldigt i astrologisk sammenhæng om du er født i København eller Melbourne.

Astrologi består grundlæggende af 4 byggesten:

Planeter (og asteroider m.m.)

Tegn

Huse og

Aspekter

Det er her, astronomer og astrologer bliver rygende uenige. For når astrologen opstiller et horoskop for en person eller en begivenhed, er horoskopet ikke et udtryk for den faktiske placering af planeten på stjernehimlen, set fra solen. Astrologens perspektiv er med personen som udgangspunkt. 

 

“Astrology is a Language.

If you understand this language, The Sky Speaks to You.”

Dane Rudhyar

AstroLab

CVR-nummer 39 88 66 34

v/ Astrolog Louise Bunnage

Kontakt

       astrolab@outlook.dk

       26 82 36 34

Betingelser

© astrolab.dk 2019 - website design by WIX