top of page
AdobeStock_220622714.jpeg
Hvad er astrologi
- og hvad kan jeg bruge den til?

Stjernetegn og populærastrologi

Måske kender du primært astrologien fra ugebladene. Her kan man læse om de 12 stjernetegn; 12 "persontyper", der afhænger af, hvilket tegn solen stod i, da du blev født. Og man kan læse sit horoskop for dagen, ugen, måneden eller året.

Dit stjernetegn kan bestemt også sige rigtig meget om dig og om hvilke overordnede temaer den kommende måned eller det kommende år vil byde på. Det er altså ikke uden grund, at populærastrologi er så udbredt. "der er noget om snakken". 

Dit horoskop er unikt

Astrologi er dog andet og mere end dit stjernetegn - og er langt fra blot endnu en "kend din type" persontypetest. Der findes ikke to horoskoper, der er ens! Astrologi bør derfor heller ikke reduceres til at handle om "typer". Astrologi handler om hele personen.  Og med hele personen mener jeg naturligvis også de valg, som vi træffer. For astrologien anviser muligheder - vi vælger selv, hvordan vi bruger dem.

 

Det kan du læse meget mere om på siden min tilgang til astrologi.   

Et fag i udvikling

Astrologi stammer fra græsk og betyder 'læren om stjerner'. Den opstod helt tilbage i det gamle Babylonien og blev for alvor populær i 1400-tallet. Dengang var astrologien forbeholdt de få; de rige og de lærde. Siden da har astrologien naturligvis (og heldigvis) udviklet sig meget. Astrologi bliver i dag brugt på helt andre måder og har især de senere år fået en revitalisering.

Astrologi i dag er tilgængeligt for alle. 

Astrologi er også på mange måder noget andet end det var for blot relativt få år siden. Evolutionær (udviklingsorienteret) og esoterisk (spirituel) astrologi bygger eksempelvis ovenpå - og udfordrer i nogen udstrækning - den psykologiske og særligt den klassiske astrologi. Astrologens opgave i dag er ikke at lave forudsigelser. Den er nærmere, at skabe bevidsthed omkring det, der er ubevidst, så vi kan træffe bedre og mere frie valg i vores liv. Brugen af astrologi i erhvervslivet og til rekruttering og teambuilding har også vundet større inpas. 

Opdagelsen af nye 'planeter'

Der er opstået nye faglige retninger, men også selve fundamentet for den astrologiske tolkning har løbende ændret sig i takt med at nye planeter er opdaget. Dværgplaneten Pluto, som er helt grundlæggende for astrologisk tolkning i dag, blev fx først opdaget i 1930 og asteroiden Chiron i 1977. Chiron er efter min mening en anden væsentlig nøgle til at forstå det personlige horoskop. Siden da er flere kommet til, fx dværgplaneten Haumea i 2004, som er opkaldt efter den hawaiianske gudinde for frugtbarhed og børnefødsler.   

Astrologiens udvikling hænger altså også sammen med astronomernes opdagelser. Men hvad er egentlig forskellen på astronomi og astrologi? 

Astronomer og astrologer kigger principielt på de samme objekter, men med vidt forskellige formål og ud fra forskellige perspektiver. Til forskel fra astronomien, er (den vestlige) astrologis udgangspunkt geocentrisk, hvilket betyder, at solens og planeternes placering i tegn ses fra Jorden. Faktisk lige præcis fra hvor du befinder dig på jorden. Du kan læse mere om forskellene mellem astrologi og astronomi her.

Astrologi består grundlæggende af 4 byggesten:

Planeter (herunder asteroider m.m.)

Tegn

Huse og

Aspekter

Hvad kan astrologien så bruges til?

Astrologi kan bruges og bliver brugt meget forskelligt. De forskellige retninger inden for astrologien bidrager med forskellige perspektiver og det er meget individuelt hvilket formål, astrologien tjener. I Danmark bliver astrologien især brugt til:

Personlig vejledning

Virksomhedsudvikling

Bevidsthedsudvikling

Teambuilding

Styrkelse af parforhold

Personlig empowerment

Timing af virksomhedsoprettelse, lanceringer mv.

Skyggearbejde og bearbejdelse af traumer

- og underholdning

Mulighederne er mange, og det rette valg af astrolog afhænger af, hvad du ønsker at få ud af en session. 

Du kan læse mere om min tilgang til astrologi herHvis du ikke føler, at jeg er det rette match til dig, henviser jeg dig gerne til en anden astrolog i mit netværk.

bottom of page