top of page

De fleste kender deres stjernetegn; det tegn, solen stod i ved fødslen. Og langt de fleste kender også som minimum nogle af de mest gængse (og nogle gange noget fordømmende) beskrivelser af de forskellige tegn. "Nåh, du er skorpion? Uha, så må du være den jaloux type" eller "Tyr? ja, de er jo stædige." Vandbæreren (også kaldet vandmanden) bryder sig ikke om at blive sat i bås - men er de ikke også en smule mærkelige, eller vil de bare gerne gøre tingene på deres egen måde? Der kan være sandhed i de fastlåste "persontyper", men virkeligheden er noget mere kompliceret. Et stjernetegn har mange nuancer og udtryk. Og ikke nok med  det, du er ikke kun dit stjernetegn! Et horoskop rummer faktisk alle 12 tegn, dog viser planeter og aspekter hvordan og i hvilke grad, de udspiller sig. 

Et horoskop rummer mange elementer og kan hurtigt blive for komplekst. Men kender du dit soltegn (stjernetegn), din ascendant og dit månetegn, er du allerede nået et stykke vej.


Men kender du overhovedet din ascendant? Ascendanten afhænger af det præcise tidspunkt og sted for fødslen og er betegnelsen for det "opstigende tegn", dvs. det punkt i vores solsystem, der står stik øst i det præcise fødselsøjeblik. Den østlige horisont ændrer sig naturligvis, alt efter hvor på jorden, du befinder dig. Det er forklaringen på hvorfor det er vigtigt at kende fødselstidspunktet. Men som bekendt drejer jorden også en hel gang rundt om sig selv på ét døgn - mens stjernetegnene (ekliptika) bliver, hvor de er! Det betyder, at ascendanten bevæger sig gennem alle tegn på et døgn.

Ascendanten er din person udadtil og er andres førstehåndsindtryk af dig. Det er vores "udtryk" og stil, den måde vi fører os frem, vores mimik og gestikulation. Ascendanten kommer til udtryk i mødet med omverdenen. Hvis dit soltegn og din ascendant er meget forskellige, er det derfor ikke ualmindeligt, at personer, der ikke kender dig så godt, først og fremmest ser din ascendant. Ascendanten er dog mere end din "facade". Den siger meget om hvordan du navigerer gennem livet og hvilket "filter" du ser verden igennem. Den planet, der hersker over dit ascendant-tegn siger endvidere noget om hvilken type af aktiviteter, du udvikler dig igennem.

Ascendanten er, ligesom solen, helt central i forhold til at kunne læse et horoskop. Hvis du kender dit eksakte fødselstidspunkt og -sted, kan du nemt beregne den på nettet - du kan fx google "beregn ascendant", eller bruge www.astro.com, hvor du både kan se og gemme dit horoskop og få flere basis informationer helt gratis.


Universal Logic Academy (7).jpg

Hvad er et horoskop?   

Ordet horoskop kommer af græsk; 'hora' - tid - og 'skopos' - at undersøge. Et horoskop giver mulighed for at undersøge tiden.

 

Et horoskop er et cirkeldiagram, der viser planeternes placering på et givent tidspunkt, set fra et givent sted.  Dit fødselshoroskop viser fx planeternes placering præcis da du blev født - set fra din fødeby.

Du kan opstille et horoskop for hvad som helst, så længe du kender fødsels- eller starttidspunktet. For eksempel kan du opstille et horoskop for en begivenhed, en virksomhed, et land, et parforhold eller for den sags skyld et kæledyr. Og det er også muligt at opstille et horoskop for en gruppe, fx et team, en familie eller et band.

Opbygning af et horoskop

Et horoskop består af en cirkel (360°), der er bygget op omkring 4 komponenter:

Planeter, tegn, huse og aspekter.

Planeterne (samt asteroider, fixstjerner, måneknuder mv.) kender vi fra astronomien. I astrologien repræsenterer planeterne forskellige dele af dig. Planeterne viser hvad vi overhovedet taler om.

 

Hvordan planeterne udtrykker sig, handler om de tegn, de står i. 

Horoskopcirklen er fordelt på 12 tegn, der hver især består af 30°. Planeterne er hele tiden i bevægelse, så hvordan de fordeler sig i tegn, afhænger af hvornår du er født. Nogle planeter er længe i et tegn, mens andre er hurtigt videre til det næste. Det er derfor astrologien også kan sige noget om generationelle tendenser.

Horoskopet er desuden delt op i 12 huse, som kan være af forskellig størrelse. Dit fødselstidspunkt danner sammen med din fødeby grundlag for beregning horoskopets hovedakser (den vandrette linje markerer 1./7. hus og den vertikale linje markerer 4./10. hus) og dermed de 12 huse. De 12 huse beskriver forskellige livsområder, dvs. hvor temaerne udspiller sig i dit liv.  Det er nødvendigt med et præcist fødselstidspunkt for at kunne beregne de 12 huse. 

Den sidste og fjerde komponent i horoskopet er aspekterne. Aspekter vises typisk som streger i forskellige farver og viser bestemte vinkelafstande mellem planeterne. Der er nogle aspekter, der er mere udfordrende end andre, men grundlæggende handler enhver forbindelse mellem planeter om, at integrere de - nogle gange modsatrettede - energier.

 

Beregning af horoskop 

Før i tiden skulle et horoskop beregnes og tegnes op i hånden. Det krævede opslagsværker over planeternes positioner og ændringer i husplaceringer. Det var en kompleks opgave at beregne og opstille et horoskop. I dag kan det gøres med få klik! Hvis du ikke har et astrologi-program, findes en del hjemmesider, hvor du kan få beregnet og tegnet dit horoskop helt gratis. Du kan fx indtaste dine data og få beregnet dit horoskop her.

Tydning af horoskopet

Beregning af horoskopet er én ting - tydning er noget ganske andet! Pas på med at falde for billige, computergenererede astrologirapporter. Der er nogle få, der faktisk er overraskende gode, men af gode grunde kan intet astrologiprogram eller kunstig intelligen forholde sig til et horoskop i sin helhed. 

 

En session hos en professionel astrolog er en helt anden sag, så giv dig selv den gave at prøve - eller lær at tyde helheden selv.

Er du interesseret i at lære mere om hvordan du kan tyde dit horoskop, så kan du se I.C. Instituttets udvalg af kurser, uddannelser og meget mere her. I.C. Instituttet underviser både online og på Instituttet på Indre Østerbro .

For nybegyndere

denne video viser jeg hvordan et horoskop er bygget op. Du kan fx lære symbolerne for tegnene og planeterne at kende og finde ud af, hvordan du kan se om en planet fx er i 7. eller 8. hus.

Her viser jeg hvordan du gratis kan slå dit horoskop op på astro.com og giver lidt hjælp til hvordan du skal læse symbolerne. 

bottom of page