• AstroLab

Et historisk vendepunkt

2020 varsler store forandringer - og de er allerede så småt i gang

Vi nærmer os den eksakte konjunktion mellem Saturn og Pluto i Stenbukkens tegn, der finder sted den 12. januar 2020. En astrologisk begivenhed, som nok optager de fleste astrologer og astrologi-interesserede. Med god grund. Det er transitter som denne, der afspejler radikale omvæltninger på globalt plan. Begivenheder, der kan efterlade så dybe aftryk, at vi dårligt vil kunne kende verden som den ser ud i dag.


Mødet mellem Saturn og Pluto skal ikke blot ses som udtryk for én skelsættende begivenhed på en bestemt dato i historien, men snarere begyndelsen på en ny æra. Et historisk vendepunkt. Der vil givetvis være helt konkrete og væsentlige begivenheder i dagene omkring den eksakte konjunktion – men det vil nok nærmere være eftervirkningerne, der potentielt kan ændre verdenshistorien. Jeg forventer, at begivenhederne vil være chokerende, ryste os i vores grundvold og gøre, at i hvert fald vores oplevelse af verden, vil ændre sig.


Hvorfor er Saturn-Pluto konjunktionen så væsentlig?

Saturn og Pluto er nogle af astrologiens sværvægtere. Man kunne næsten kalde dem verdens krop og sjæl. Den fysiske (Saturn) og åndelige (Pluto) virkelighed. Astrologisk set er det svært overhovedet at forestille sig en verden, uden samtidig at se Saturn og Plutos aftryk. Det er autoriteterne, ”systemerne”, magthaverne, den udøvende og dømmende magt, og politik. Og på det personlige plan er det fx vores evne til at tage ansvar, træffe beslutninger og sætte grænser. Så hvordan skulle vi kunne opbygge eller ændre et samfund uden at trække på de kræfter, Saturn og Pluto repræsenterer?

Historisk set har Saturn og Pluto da også vist flaget ved væsentlige begivenheder i verdenshistorien. De var eksempelvis i konjunktion i 1914, da 1. verdenskrig indtrådte - og i kvadrat i starten af 1940, da 2. verdenskrig fortsat var i sin opstart.

I 1947 – året for Indiens og Pakistans uafhængighed – var de igen i konjunktion. Det var samme år, som FN besluttede opdelingsplanen for Palæstina, der viste sig at blive starten på den stadigt aktuelle Israel-Palæstina konflikt.


Sidste gang Saturn og Pluto var i konjunktion, var i 1982. Året for Falklandskrigen mellem Argentina og Storbritannien, den israelske besættelse af det sydlige Libanon og optrapning af konflikten mellem Irak og Iran.


Vi skal dog helt tilbage til januar 1518 for at se en konjunktion mellem Saturn og Pluto i Stenbukkens tegn – altså godt fire århundreder før Pluto overhovedet blev opdaget. Vi er her tilbage ved Reformationen. Den startede med tyske Martin Luthers voldsomme kritik af den katolske kirke, og reformbevægelser spredte sig som ringe i vandet i resten af Europa. Også her markerer Saturn-Pluto konjunktionen en historisk periode præget af ufred, oprør og voldelige konflikter.


Men til trods for rabiate holdninger og oprør, har perioden haft afgørende betydning for Europas historie. Det siges, at reformationen lagde grundstenene til Oplysningstiden. Tidsalderen, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved de gamle, støvede dogmer om politik og religion og hvor forestillinger om demokrati, menneskerettigheder og frihed kom i fokus.


Ligheder med reformationen i 1518

Det interessante er, at der astrologisk set er en række ligheder mellem konjunktionen i januar 2020 og den i 1518. Saturn og Pluto er selvsagt begge i Stenbukkens tegn. Solen er inden for én grad af, hvor den var ved begivenheden i 1518 – omtrent 22° Stenbukken. Uranus er igen i starten af Tyrens tegn. Blot for at nævne nogle af lighederne. Konjunktionen i 1518 var ovenikøbet i 4° Stenbuk og er i 2020 i 22° Stenbuk, altså et højere udtryk af 4. Forskellen mellem 4° og 22° er dog væsentlig netop ved denne begivenhed. Der er ikke tale om primitivt oprør og revolution. Det vil i hvert fald ikke være det, der er toneangivende for den nye æra. Det centrale er nærmere de følelser, der opstår i kølvandet på de konkrete begivenheder og sandheder, der kommer frem. Det er vores følelser, den indre stemme, der i sandhedens time vil ’reformere’ samfundet. Oplevelsen af, at ”nok er nok” vil ikke længere bare være noget, vi taler om. Vi vil mærke det helt ind i knoglerne, og herfra er der for alvor nødt til at ske noget.


Til venstre ses Saturn-Pluto konjunktionen i 1518. Til højre konjunktionen i 2020.


Der er en anden væsentlig forskel mellem 2020 og 1518 konjunktionerne. Måneknuderne var ved konjunktionen i 1518 i Skytten/ Tvillingen, med Mars (egoet, krigeren) på den sydlige måneknude i Skytten. Forenklet sagt var det et opgør med den rolle, religionen (Skytten) havde. Et opgør præget af vold og magtkampe – men bestemt også mod, som Mars også repræsenterer. Ved 2020 konjunktionen er måneknuderne i Stenbukken/ Krebsen, med Jupiter på den sydlige måneknude. Denne gang handler det om et opgør med autoriterne, reglerne, ’systemet’ – eller kontrolissues og andre Stenbukke-temaer. Jupiter på den sydlige måneknude danner en samarbejdsvillig sekstil til Neptun, som er på hjemmebane i Fiskens tegn. Dermed kan trosspørgsmål (Jupiter/Neptun) og lovgivning (Jupiter) igen være på dagsorden. Jeg ser dog også optimismen og håbet. Gad vide om det er udtryk for, at medfølelse og intuition vil hjælpe os til at træffe de rette valg?


På vej mod enlightenment?

Det er ikke kun astrologer, der tror på, at der er forandring undervejs. I virkeligheden har den været undervejs længe. Vi husker nok alle Plutos markering, allerede da han trådte ind i Stenbukkens tegn i 2008. Boligboblen sprang og finanskrisen indtrådte. Pluto rydder op. Det, der er fake eller ’ligegyldigt’ skal bare ud. Og det, der har tjent sit formål, bliver sat fri. Samtidig med at Pluto gik i Stenbukkens tegn i 2008, var Jupiter pudsigt nok netop gået i Stenbukkens tegn – præcis som han gør den 3. december 2019. Når planeten for ekspansion, (over-)optimisme og overflod – og for ’kaldet’ i livet – går fra sit eget tegn og ind på Stenbukkens domæne, er det tid til et reality check. Det var det i 2007/2008 og det er det nu igen.


Meget vand er selvfølgelig løbet i åen siden da og vi jo har lært at ’less is more’ og at integritet går forud for et retoucheret glansbillede-liv. Eller…? Min pointe er, at vi ganske vist kan forvente, at nogle af temaerne fra 2008 vil dukke op igen, men den kommende tid handler ikke kun om at gentage temaerne fra 2008. Denne gang skal vi et spadestik dybere. Ved konjunktionen i januar har Pluto en vis erfaring med sig. Han har siden 2008 afsløret hemmeligheder og antydet, hvad vi har i vente. ’Hullerne’ i systemet, korruption, magtmisbrug, mangel på medfølelse, systemet før mennesket. Men også vores egne, personlige kontrolissues.