De fleste kender deres stjernetegn; det tegn, solen stod i ved fødslen. Og langt de fleste kender også som minimum nogle af de mest gængse (og nogle gange noget fordømmende) beskrivelser af de forskellige tegn. "Nåh, du er skorpion? Uha, så må du være den jaloux type" eller "Tyr? ja, de er jo stædige." Vandbæreren (også kaldet vandmanden) bryder sig ikke om at blive sat i bås - men er de ikke også en smule mærkelige, eller vil de bare gerne gøre tingene på deres egen måde? Der kan være sandhed i de fastlåste "persontyper", men virkeligheden er noget mere kompliceret. Et stjernetegn har mange nuancer og udtryk. Og ikke nok med  det, du er ikke kun dit stjernetegn! Et horoskop rummer faktisk alle 12 tegn, dog viser planeter og aspekter hvordan og i hvilke grad, de udspiller sig. 

Et horoskop rummer mange elementer og kan hurtigt blive for komplekst. Men kender du dit soltegn (stjernetegn), din ascendant og dit månetegn, er du allerede nået et stykke vej.


Men kender du overhovedet din ascendant? Ascendanten afhænger af det præcise tidspunkt og sted for fødslen og er betegnelsen for det "opstigende tegn", dvs. det punkt i vores solsystem, der står stik øst i det præcise fødselsøjeblik. Den østlige horisont ændrer sig naturligvis, alt efter hvor på jorden, du befinder dig. Det er forklaringen på hvorfor det er vigtigt at kende fødselstidspunktet. Men som bekendt drejer jorden også en hel gang rundt om sig selv på ét døgn - mens stjernetegnene (ekliptika) bliver, hvor de er! Det betyder, at ascendanten bevæger sig gennem alle tegn på et døgn.

Ascendanten er din person udadtil og er andres førstehåndsindtryk af dig. Det er vores "udtryk" og stil, den måde vi fører os frem, vores mimik og gestikulation. Ascendanten kommer til udtryk i mødet med omverdenen. Hvis dit soltegn og din ascendant er meget forskellige, er det derfor ikke ualmindeligt, at personer, der ikke kender dig så godt, først og fremmest ser din ascendant. Ascendanten er dog mere end din "facade". Den siger meget om hvordan du navigerer gennem livet og hvilket "filter" du ser verden igennem. Den planet, der hersker over dit ascendant-tegn siger endvidere noget om hvilken type af aktiviteter, du udvikler dig igennem.

Ascendanten er, ligesom solen, helt central i forhold til at kunne læse et horoskop. Hvis du kender dit eksakte fødselstidspunkt og -sted, kan du nemt beregne den på nettet - du kan fx google "beregn ascendant", eller bruge www.astro.com, hvor du både kan se og gemme dit horoskop og få flere basis informationer helt gratis.


Billede af Greg Rakozy

Astronomi vs. astrologi

- et spørgsmål om perspektiv

Traditionelt blev astronomi og astrologi betragtet som to sider af samme mønt. Astronomer var astrologer og astrologer astronomer. I oplysningstiden blev astronomi og astrologi dog i stigende grad betragtet som to separate discipliner, og fra 1700-tallet var de fuldstændig adskilt.

 

Selvom astronomi og astrologi har fælles rødder, er der en væsentlig forskel på astronomi og astrologi i dag. Astronomi er studiet af universet og dets indhold uden for jordens atmosfære. Astronomer undersøger himmellegemers bevægelser og egenskaber. Astrologien bygger så at sige oven på astronomien, men adskiller sig samtidig herfra. Astrologien beskæftiger sig med hvordan himmellegemernes bevægelser og egenskaber påvirker mennesker og begivenheder på jorden. Astronomien er kvantitativ og astrologien er kvalitativ, da den bygger på en individuelt fortolkning af den indflydelse, himmellegemerne har.

 

Astronomer og astrologer kigger principielt på de samme objekter, men med vidt forskellige formål og ud fra forskellige perspektiver. Til forskel fra astronomien, er (den vestlige) astrologis udgangspunkt geocentrisk, hvilket betyder, at solens og planeternes placering i tegn ses fra jorden. Faktisk lige præcis fra hvor du befinder dig på jorden. Det er med andre ord ikke ligegyldigt i astrologisk sammenhæng om du er født i København eller Melbourne.

Astrologi består grundlæggende af 4 byggesten:

Planeter (og asteroider m.m.)

Tegn

Huse og

Aspekter

Det er her, astronomer og astrologer bliver rygende uenige. For når astrologen opstiller et horoskop for en person eller en begivenhed, er horoskopet ikke et udtryk for den faktiske placering af planeten på stjernehimlen, set fra solen. Astrologens perspektiv er med personen som udgangspunkt. 

Billede af Greg Rakozy

Hvad betyder retrograd?

Set i et astronomisk perspektiv er planeternes retrograde bevægelse blot en optisk illusion. Astrologisk set har det dog stor betydning om en planet bevæger sig direkte eller retrograd.

 

En planet er per definition retrograd, når den - tilsyneladende - bevæger sig baglæns på himlen. Alle planeter - inklusiv Jorden - bevæger sig rundt om Solen i samme retning, lidt ligesom månen bevæger sig rundt om Jorden. Der er derfor ingen planeter, der reelt bevæger sig baglæns. Set fra Jorden kan det dog se sådan ud - deraf betegnelsen retrograd.

 

Jorden og de øvrige planeter bevæger sig med forskellig hastighed. Det betyder, at planeternes placering i forhold til Jorden ændrer sig. Selvom planeterne ikke bevæger sig baglæns, kan det altså se sådan ud, set fra Jorden. Lidt på samme måde som når to tog med forskellig hastighed passerer hinanden, og det føles som om det langsomme tog kører baglæns.

 

I gennemsnit oplever vi mindst en planet i retrograd omkring 80% af tiden, og forståelse af hver retrograde sande betydning, datoer og effekter kan vise sig at være et stærkt værktøj.

 

En retrograd planet går henover de samme grader, som den netop har bevæget sig henover. Den tager et nyt blik på dem. Det viser meget godt, hvad retrograde perioder betyder. I sidste ende handler det om et nyt blik på fortiden. Med Merkur kan det handle om en simpel ting som: Fik jeg sendt den e-mail til den rette? Eller: Fik jeg stillet P-skiven korrekt? En skærpet opmærksomhed kan afværge de fleste udfordringer forbundet med Merkur retrograd. Neptun eller Pluto retrograd har eksempelvis helt andre udfordringer og muligheder. De har at gøre med mere dybereliggende og ubevidste sider af os. Når de er retrograde, er det en oplagt mulighed at reflektere over fortiden og blive mere bevidste om den læring, der ligger i de nogle gange barske realiteter.

 

Der er næsten altid en eller flere planeter, der er retrograde. Det, der er væsentligt er hvilken planet, der er tale om samt i hvilket tegn, den er retrograd. Der er perioder, hvor særligt mange planeter er retrograde. I disse perioder er det oplagt at genoverveje fortiden. Anerkende hvor vi har taget fejl og hvor vi bør ændre noget fremadrettet. Indimellem kan der være en kort periode (typisk maksimalt en måned), hvor alle planeter er direkte. Disse perioder er præget af masser af aktivitet. Det er her, vi rykker og skaber de forandringer, som de retrograde perioder har gjort vist os var nødvendige.

 

Det handler om at bruge perioder med retrograde perioder til de formål, der egner sig hertil. Hvis vi altid drøner derudad med 100 km i timen, overser vi de mange guldkorn, der viser sig når vi indimellem stopper op og reflekterer, mærker efter og reviderer.

 

Der er ingen grund til at være nervøs for eksempelvis Merkur retrograd! Grundlæggende viden om Merkur retrograd gør bare, at du bedre kan planlægge din hverdag, din business eller rejser.

***

NB! Planeter (herunder dværgplaneter) og asteroider har retrograde perioder, men Solen (som er en stjerne) og Månen (som er en drabant) er aldrig retrograd. Set fra Jorden bevæger Solen og Månen sig altid samme vej gennem tegnene.

 

Læs mere om forskellen på astronomiens heliocentrisme og astrologiens geocentrisme her