top of page

Universets guide til Corona - set med mine øjne

Det er umuligt at lave en 'one size fits all', men der er fællesnævnere i denne tid, som vi alle kan lære af


"As above so below". Et af grundprincipperne i astrologien er, at symbolikken i planeternes placering afspejler, hvad der udspiller sig her på Jorden. Og til en vis grad hvorfor. Her er det dog vigtigt at pointere, at der ikke er tale om en endegyldig sandhed. Astrologien viser, hvad der optager os. Hvad vi taler om, hvilke temaer, der er aktuelle på et givent tidspunkt. Og hvad vi skal lære (i hvert fald hvis du spørger mig). Og som bekendt kan "energierne" udspille sig på mange forskellige måder - og gør det ofte, også simultant. På samme måde som dit personlige horoskop ikke blot viser, at "sådan er DU, og du agerer ALTID på præcis samme måde". Nej, det viser et spillerum og nogle tendenser, som du kan udtrykke på mange måder, hvor nogle udtryk som bekendt kan siges at være sundere end andre...


Den aktuelle astrologi viser ikke blot én virkelighed. Den viser temaer, der er på spil og hvordan vi kan vælge at "svare". Dit personlige horoskop viser i den forbindelse, hvad der er på spil for netop DIG, herunder hvor temaerne udspiller sig i dit liv og dine typiske reaktionsmønstre. Det er især i forhold til sidstnævnte, vi hver især kan lære mest. For ved at blive bevidste om, hvad vi reagerer på og hvorfor, opstår det frie og oplyste valg. Muligheden for at træffe beslutninger for os selv, baseret på hvad der er bedst for os, frem for at basere vores beslutninger på frygt eller "det, vi plejer". At reagere på nye måder.


Tilbage til Corona. Selvom jeg (ligesom mange andre astrologer) i årevis har talt og skrevet om den historiske konjunktion mellem (blandt andet) Saturn og Pluto i Stenbukken d. 12. januar 2020 og været forberedt på, at hele Verden ville blive lammet og chokeret, og at økonomien ville blive hårdt ramt, havde jeg ikke forudset, at det ville være et virus, der udløste det. Så langt rækker min fantasi ganske enkelt ikke. Jeg forestillede mig nok nærmere, at nogle top-hemmelige dokumenter ville blive afsløret for offentligheden, der ville afsløre korruption og skrupelløs adfærd, i et omfang, der ville chokere verden og få os til at stå sammen og handle. I fællesskab. Jeg holder mig helst fra forudsigelser, for det er et sårbart emne at forudsige konkrete begivenheder ud fra nogle mere overordnede tendenser. Altså lige bortset fra i det private, hvor jeg gerne lufter mine teorier og advarsler: "... Så overvej lige at sælge de aktier dér, særligt dem, der repræsenterer den "gamle" Verden, uden respekt for miljø og medmenneskelighed, ikke?" ;-)


Corona er vores vink med en vognstang. Det er ikke endestationen. Det er vendepunktet.

Corona betyder faktisk krone på latin. Det betegner det yderste lag af solens atmosfære, som normalt er usynlig for os, men ved solformørkelse, hvor månen skygger for solen, kommer til syne og danner en krans rundt om månen. Måske en reference til det skifte, som er undervejs, hvor vores følelser (Månen) baner vej for nye fællesskaber (kransen), frem for et ensidigt fokus på os selv (Solen)?


Lidt historik

Omkring solformørkelsen i 4° Stenbukken d. 26. december fik Corona mediernes bevågenhed, da Corona blev knyttet sammen med Sars. Det første dødsfald skete d. 10. januar 2020, samme dag som måneformørkelsen og kun 2 dage før den historiske konjunktion i 22° (=4) d. 12. januar 2020. Det var også på dette tidspunkt, Corona blev navngivet. Corona var på dette tidspunkt stadig "en mulig pandemi".


For mig at se, er det først og fremmest, men naturligvis ikke udelukkende, den historiske konjunktion i januar (læs fx "Et historisk vendepunkt" her), der har udløst Corona. Det er den mest tungtvejende transit i vores tid og er i bred forstand udtryk for et opgør med alt det, der ikke længere fungerer. I første omgang et nedbrud, men på den lange at bane vejen til en ny tid, der bygger på et stærkere fundament. Ved konjunktionen dannede Saturn, Pluto, Merkur og Ceres en forbindelse til Neptun i Fisken, som også må siges, at være en væsentlig spiller i forhold til selve virusset og dets spredning.

Neptun (og flere andre planeter) i Fiskene er en vigtig spiller i forhold til virusset og dets spredning. Virus er repræsenteret ved Neptun - og Fiskene er grænseløs. Det er den kollektive bevidsthed. 

Men det er selvfølgelig kun én ud af mange betydninger af Neptun i Fiskene!

Pluto forbindes også konkret med pandemier, men repræsenterer i Stenbukken nok først og fremmest "sandhedens time". Afsløringer af manglende integritet, uansvarlighed og systemer og kontrolformer, der ikke hører tiden til, som vi har set siden Pluto gik i Stenbukken i 2008, og nedbrud af samme. Saturn-Pluto konjunktionen repræsenterer på den vis stregen i sandet. Nu går den ikke længere!


Uranus i Tyren spiller uden tvivl også en væsentlig rolle i den aktuelle situation. "Mother Earth strikes back"! Uranus i Tyren har sat klodens velbefindende på dagsorden, men vi ved jo også dybest set, at det ikke er Jordens overlevelse, der er på spil her. Vi er nødt til at tænke i nye baner omkring klimaet, herunder at redefinere vores værdier. Det er smartere, at vi tilpasser os og begynder at behandler vores jord anderledes, end at Moder Jord må finde nye måder, at vise os, at det ikke duer.


I skrivende stund (18. marts 2020) har vi hele 5 planeter - foruden den sydlige måneknude og asteroiden Pallas - i Stenbukkens tegn. Alle (på nær måneknuden) i den høje grader af Stenbukken. Tiden er kommet til at tage ansvar. Big time. Og i Stenbukken er det hele verdensorden, det gælder.


Men hvad har vi i vente? Og hvad kan vi i et udviklingsperspektiv bruge situationen til? Nedenfor er nogle enkelte nedslagspunkter.


Chiron og Black Moon Lillith i kvadrat til måneknuderne

Der er ingen tvivl om, at et overhængende tema i denne tid er frygt. Jeg har skrevet en række opslag om dette og vil ikke gå i detaljer her, men det er vigtigt at understrege, hvad denne frygt også betyder. Jeg forsøger ikke at negligere de reelle og oplevede konsekvenser af Corona og følgerne heraf, herunder også konsekvenser for såvel privatøkonomien som globale økonomier og industrier. Astrologisk set handler denne frygt dog også om et valg. Et valg mellem at have tillid til processen på den ene side og frygt på den anden. Stilstand på den ene og kreative løsninger på den anden. Du har nu en enestående mulighed for at bryde mønstre, hvor du handler ud fra frygt. Ikke nødvendigvis dødsangst eller en frygt for at gå totalt fallit. Men måske har du for vane at vælge den sikre (men måske også kedelige) vej, fordi du ikke har tillid til dig selv? Tillid til, at det nok skal gå. Fordi du nok skal få det til at fungere. Whatever it is. Om det så er din nye virksomhed, parforholdet, måden at leve på. Hvad føles rigtigt, sådan helt ind i knoglerne? Dér har du svaret. Og det er uanset, at der er kaos i verden. Breaking News, der tikker ind hvert 5. minut om nye smittede og nye tiltag. Vi skal respektere tiltagene - ja tak! (så er det jo også hurtigere overstået). Men der er ingen grund til panik. Eller nærmere, du får absolut intet ud af, at gå i panik. Panik avler panik. Ro avler ro. Og troen på, at alt er godt betyder, at alt er godt. Måske lyder det dumt eller naivt, men prøv det.


Mars-Jupiter konjunktion i 22° Stenbukken

I morgen går Mars i 22° Stenbukken (hvor konjunktionen fandt sted i januar) og fredag d. 20. marts 2020 går Mars i konjunktion med Jupiter i 22°48, temmelig eksakt samme sted som Saturn-Pluto konjunktionen. Vi kan godt forvente flere overraskelser og nye tiltag relateret til Corona. Mars og Jupiter er som regel en festlig kombination, men i Stenbukken er der ikke meget fest over det. I den kontekst, vi befinder os i, betyder det nærmere total nedlukning, om nødvendigt med magt. Men Mars-Jupiter er samtidig en kraftfuld kombination, der i Stenbukken kan være super ift. business og karriere. Spørgsmålet er, om du vil tage den sikre vej eller satse det hele? Nøglen er, at lytte til dine følelser før du træffer en beslutning. Dine følelser er nøglen til succes. Læg din energi (Mars) i det, du tror på (Jupiter), uagtet hvad der måtte foregå i den ydre verden.


Mandag d. 23. marts møder Mars iøvrigt Pluto. Her er grænsen (Pluto). Herfra er der ingen vej tilbage. Ej, altså ikke helt, men det vil føles sådan.


Saturn i Vandbæreren

Saturn går i Vandbærerens tegn søndag d. 22. marts 2020 (2 dage efter det astrologiske nytår, hvor Solen går i Vædderen). Saturn er vores læremester. Men der kan godt være tale om læring på den lidt hårde måde. Saturn begrænser og laver restriktioner. Vandbæreren repræsenterer fællesskaber, foreninger. Og vores personlige frihed. Selvom et lufttegn på den ene side kan give et åndehul i al den vand og jord, der dominerer i øjeblikket, kan det altså godt se ud til, at Saturn i den ydre verden kan medføre flere indskrænkelser i vores frihed. I så fald er formålet at skabe fornyet kreativitet. At tage ansvar (Saturn) for at skabe innovative (Vandbæreren) løsninger på aktuelle udfordringer. Vandbæreren repræsenterer også fællesskabet. Vi er alle ét.


Saturn går dog i maj-september retrograd og vil derfor fra d. 3. juli og frem til 18. december igen være i Stenbukken. Det, der ikke blev afsluttet under Saturn i Stenbukken i første omgang vil få en ny chance i denne periode. Og med Saturn i Stenbukken handler det om vores ansvar. Har vi ikke taget ansvar, får vi en ny chance for at rette op på det. Vi kan derfor forvente, når Saturn igen forlader Stenbukken, at nogle vil tage ansvaret på sig, mens andre vil blive stillet til ansvar.


Jupiter-Pluto konjunktionen d. 5. april er også en væsentlig transit, der kommer til at markere endnu et skift. Mere om den senere...

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Glædelig jul

Comentarios


bottom of page