top of page

Kan du være den forandring, du ønsker?

Opdateret: 12. mar. 2021

Med ny bevidsthed om gentagne mønstre i dit liv, står du lige nu over for et valg

Solen er i sidste halvdel af det 12. og sidste tegn i zodiakken, Fiskene. Det betyder, at det astrologiske år går på hæld og et nyt skal til at begynde, med Solens indtræden i Vædderens tegn.


Selvom foråret så småt titter frem, er der mere end vanligt fokus på Fiskenes opfordring til fordybelse og ro. Solen er nu kun 1 grad fra Neptun (som har været i Fiskenes tegn siden april 2011), en konjunktion vi kan mærke allerede nu. Venus er også i Fiskene og Pallas er netop gået i Fiskenes tegn, hvor hun forbliver indtil midten af februar 2022.


Det er altså ikke blot Solens årlige spotlight på de mere intuitive, åndelige og kreative sider, der præger tiden lige nu, men også den måde, vi etablerer følelsesmæssige relationer (Venus), hvordan vi løser udfordringer og får adgang til vores kreative sider (Pallas) - og i det hele taget udviklingen af vores evne til at lytte til vores højere selv eller inderste indre (Neptun).


Fiskene er det mindst konkrete af alle de 12 tegn og også det tegn, der mindst af alt handler om vores ego. (Se evt. videoen om Fiskene, som jeg lavede til smykkefirmaet Maanesten, hvis du vil vide mere om Fiskene). Fiskene handler i høj grad om overgivelse og tilgivelse. At give slip på foruddefinerede destinationer og mål og lade intuitionen og det uhåndgribelige guide dig. Det er i hvert fald et højere udtryk af Fiskene.


I astrologien er balance altid et nøgleord. Man kan ikke tale om Fiskene uden også at tale om det modstående tegn Jomfruen. Din evne til at tilgive og overgive dig til det naturlige og mest kærlige (Fiskene) afspejles i den fysiske virkelighed (Jomfruen). I din krop, i din hverdag, dit liv. Bitterhed, sorg, offerfølelse, frygt, skam og selvudslettende tanker BLIVER din virkelighed. På samme måde som tilgivelse, ubetinget kærlighed, kreativitet og åndelig inspiration bliver det.


På samme måde som frygten kan tage over og manifestere sig som din virkelighed, er ønsketænkning en anden af Fiskenes skyggesider, som kan lægge sig som et røgslør og forhindre adgang til en anden virkelighed. Nøglen er, at finde balancen. At holde i hvert fald ét ben (én fisk) på jorden og samtidig tillade drømmene at få plads. Visioner kræver som bekendt også evnen til at drømme om noget andet og bedre.

Noget er anderledes

Har du mon lagt mærke til det? Der er sket noget med energierne her i 2021, efter nogle særdeles tunge år. Jeg siger ikke, at det nødvendigvis er en let tid, hvor tingene bare flyder (nogen har dog oplevet dette skifte meget konkret). Jeg ser det nærmere som en invitation til at stille højere (som i mere ægte og kærlige) krav til livet. Og det kræver nogle erkendelser på vejen. Fordi denne invitation handler ikke om den ydre verden. Den handler ikke om ydre status, andres mening eller hvad der hidtil har været anerkendt som det vigtige i livet.


Vi har en historisk mulighed for at rykke grænserne for hvad livet handler om. Hvilke værdier vil du bygge dit liv op omkring? Har du overhovedet fortjent et "godt liv", hvadend det er for dig? (hvis du er i tvivl, så er svaret JA!), Har du mon noget at byde Verden? (her er svaret også ja!) Kan du mon være endnu mere kærlig over for dig selv - og hvilken effekt tror du det vil have på din omverden? Hvilke fortællinger og hvilke idéer bygger du dit liv på og afspejler de den, du er? Hvordan ønsker du at connecte med andre på? Det her er et sammensurium af, hvad der foregår astrologisk og det stritter i forskellige retninger - og alligevel giver det tilsammen perfekt mening. Vi skal "up the ante", som man siger på engelsk. Satse lidt mere - gøre det, der føles rigtigt fordi det føles rigtigt på alle måder og ikke fordi det er det mest "korrekte" eller mest almindelige. Gå forrest hvis det er nødvendigt, og det gælder uanset hvor lille en ting, det handler om. Måske er det lige netop dig, der kommer til at revolutionere hele den måde, vi anskuer alternativ medicin i den vestlige verden. Men hey, det kan også være, at din lille revolution er, at du vil give dig selv 1 time hver dag, hvor du får lov at lave præcis det, du har brug for, så du kommer i balance i krop og sind.


Gamle mønstre og nye vaner

Samtidig med, at astrologien anviser os der, hvor vi kan udvikle os, viser den også der, hvor vi er stuck. Universet råber lige nu: "Hey! Du skal herover! Kan du ikke mærke, at det føles helt vildt godt? Nåh, den der afgrund? Den skal du ikke bekymre dig over. For hvert skridt du tager, kommer et stykke af broen til syne. Du skal bare have tillid og gå i den retning, du ved inderst inde er den rigtige, så er alt godt." Men du tøver måske lidt? :-) Du kigger tilbage og ser de gange, hvor du har trådt forkert eller måske endda blev skubbet.


Det, der er anderledes nu end tidligere er dog, at du er mere bevidst end nogensinde om, at fortid er fortid. Det, der skete dengang definerer dig ikke i dag. Det behøver det i hvert fald ikke. Kig tilbage en gang mere. Spil lige filmen igen. Nogle gange skal vi begå de samme fejltagelser virkelig mange gange. Ikke fordi vi er dumme, men fordi gamle mønstre er svære at bryde. Fordi de er ubevidste. Nu da du den senere tid er blevet bevidst om dem, er det muligt (ikke nødvendigvis nemt) at bryde dem. At skabe nye vaner, step by step.

Fredag den 5. marts 2021 gik Solen i Fiskene i kvadrat til måneknuderne, der pt. står i 15° Skytten/ Tvillingerne - og månen gik i konjunktion med den sydlige måneknude i Skytten. En kvadrat til måneknuderne kan godt give følelsen af, at snuble. Der er noget, der skal integreres før vi kan gå videre. I denne måned går både Solen, Venus, Månen og Merkur i kvadrat til måneknuderne, så hold hænderne oppe af lommen! Med Solen i kvadrat til måneknuderne har du måske oplevet en åbenbaring af en art - en indre følelse af en afklaring eller genkendelse af et gentagende mønster - der udfordrede sådan som du hidtil har set dig selv og din fremtid. Noget skulle justeres eller tilgives for at du kunne give slip på dine forstokkede holdninger (undskyld, Skytte) - eller måske manglende tro på, at alt er som det skal være?


I dag er Venus så i kvadrat til måneknuderne - fortsat i 15° Skytten/ Tvillingerne. Nøglen her er at være åben over for ændringer. Særligt ift. dine nære relationer er tillid, åbenhed og nysgerrighed nøgleord, frem for fastlåsthed og rigiditet, der blot vil holde dig fast i gamle mønstre. Husk dog det der med at have "én fisk" på jorden. Denne sidste periode i Fiskenes sæson er temmelig neptunsk og med Sol og Venus i konjunktion med Neptun i Fiskene og nymånen i 23° Fiskene på lørdag er der altid risiko for, at vi mister fodfæstet en smule og forsvinder væk i drømmeland (hvilket nu også er et meget dejligt sted at være). Men bruger du energierne optimalt, har du netop nu mulighed for at bryde dine gamle mønstre, lytte til din indre stemme - og iøvrigt at trække på den uendelige kilde af kreativitet, inspiration og kærlighed.


Jeg vil til sidste vende tilbage til det vigtigste spørgsmål, som du kan stille dig selv lige nu. Vil du gentage fortiden eller vil du give slip?

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Glædelig jul

Comments


bottom of page