AstroLab logo
Profilbillede 3.jpg
Astonomical Ur

Min tilgang til astrologi 

Astrologien viser hvilke kort, du har på hånden - men det er dig, der spiller dem!

Astrologien definerer ikke din skæbne. Dit liv kan og bør ikke reduceres til, at du ser magtesløst til, mens udefrakommende kræfter skubber dig i en forudbestemt retning eller tvinger dig til at gentage de samme mønstre gang på gang. Du har fra fødslen ganske vist "anlæg" for visse egenskaber og oplevelser frem for andre. Dit horoskop kan fx fortælle om du er til eventyr og fart over feltet eller foretrækker tryghed og stabilitet. Eller om du har forudsætningerne for at blive en en yndefuld balletdanser, en dygtig snedker eller vært på et talkshow.  Horoskopet kan også sige en masse om karakteren af de udfordringer, du møder gennem livet og dine evner til at håndtere dem. Der er med andre ord en vis grad af noget forudbestemt. Uanset hvad du gør, siger, tænker eller føler, er du i færd med at "udleve dit horoskop"! Men formålet med astrologien er ikke at fastlåse dig i en bestemt opfattelse af, "hvordan du er". Dit horoskop viser den ramme, din personlighed og dit liv udfolder sig inden for. Du har din frie vilje.   

Efter min overbevisning, findes der ikke "gode" og "dårlige" horoskoper. Jeg vil faktisk gå så vidt, at jeg ikke mener, at der er gode eller dårlige planetkombinationer (aspekter) eller placeringer i tegn. Traditionelt set er visse planeter og kombinationer forbundet med dårligdom og uheld og andre med held og overflod. Jeg anerkender, at der er kæmpemæssig forskel på hvilke udfordringer, de kan bringe med sig. Nogle kombinationer kan også i højere grad end andre fastlåse os i destruktive mønstre. MEN alle planeter, tegn og huse kan komme til udtryk på forskellige måder. De har så at sige "højere" og "lavere" udtryk. Samme aspekt kan få dig til at stråle eller være din mørkeste side. Det handler om hvordan du BRUGER det. Det er for alle en udviklingsproces, og hvor du er, afhænger af en række faktorer, herunder de udfordringer, du har haft i dit liv og hvordan du hidtil har responderet på dem. 

Bevidstgør det ubevidste

Jeg anser først og fremmest astrologi som et redskab til at gøre det ubevidste bevidst. Hvordan har dit selvværd eksempelvis  indflydelse på din økonomi? Hvorfor bliver du ved med at tiltrække voldelige eller utilgængelige partnere? Eller hvorfor kan du ikke finde tilfredsstillelse i dit job til trods for, at du er dygtig og anerkendt? Astrologien er et redskab til at du aktivt kan vælge (okay -  bestræbe dig på at vælge) det højeste udtryk af de egenskaber, du i forvejen rummer. Den kan hjælpe dig til at frigøre dig fra mønstre, der fastholder dig i noget, der ikke fungerer. Være nøglen til, at du selv kan skabe forandringen og det liv, du drømmer om.  

For mig er et horoskop ikke en statisk beskrivelse af, hvem du er. Jeg bruger astrologien til at besvare spørgsmål som: Hvorfor er du, hvor du er? Hvilke særlige evner har du og hvordan kan du bruge dem? Hvordan kan du udvikle dig og blive den bedste version af dig?   

Astrologi-laboratoriet

Som navnet antyder, er AstroLab tænkt som et "astrologi-laboratorium". Et laboratorium, hvor ny indsigt kan opstå og der kan pustes liv i drømmene.  Navnet indeholder desuden et ordspil, idet en astrolab (også kaldet et astrolabium) er et instrument, som astronomer førhen - helt tilbage til 600-tallet - brugte til at måle stjernernes placering. AstroLab navigerer efter "stjernerne".  

Det er dog ikke min opgave som astrolog, at fortælle dig hvem du er og hvilke valg du bør træffe. Jeg tager udgangspunkt i din situation og dine ønsker, og sammen kan vi

udforske mulige veje til at opnå det, du gerne vil. Astrologien viser mig hvilke kort, du har på hånden, men ikke hvordan du vælger at bruge dem. Er der mon et kort, du helt har overset? Har du stirret dig blind på ét og mistet troen på, at de øvrige vil bringe dig videre? Eller er du i tvivl om du skal spille det sikre kort eller satse på jackpot? 

DU bestemmer over din fremtid 

Fønix fuglen i AstroLabs logo repræsenterer genfødsel; at rejse sig på ny. Ifølge myten brændte Fønixen sig selv i sin rede, hvorefter den genopstod af sin egen aske og rejste sig højt på himlen. Lidt dramatisk måske, men jeg synes, at det er et stærkt budskab, der harmonerer med det, AstroLab står for. Livet er ikke altid let, men din fortid definerer ikke hvem, du er og din fremtid er ikke fastlagt på forhånd. Du kan bruge dine erfaringer og drømme som drivkraft til at skabe præcis det liv, du ønsker. 

AstroLab

CVR-nummer 39 88 66 34

v/ Astrolog Louise Bunnage

Kontakt

       astrolab@outlook.dk

       26 82 36 34

Betingelser

© astrolab.dk 2019 - website design by WIX 

AstroLab logo